vrijdag 26 februari 2010

Professor Schultz schiet gaten in plan provincie - de huizen zakken weg

Professor dr. ir. Bart Schultz van Unesco-IHE bestudeerde de moerasplannen van de provincie Noord-Holland. De provincie werkt al 15 jaar aan deze plannen, maar de professor moest nog ruim 60 aanvullende vragen stellen om de materie helder te krijgen. Een deel van de vragen heeft de provincie nog niet beantwoord. Het belette de professor niet om gisteren ten overstaan van ruim 300 inwoners van de Republiek Horstermeerpolder zijn bevindingen uit de doeken te doen.

En die waren niet mals. De problemen die de provincie aanvoert om moerassen in de Horstermeerpolder te rechtvaardigen bestaan eenvoudigweg niet. Verdroging en vernatting van de omgeving zijn niet aan de orde en waar nodig met simpele maatregelen op te lossen.

Maar de belangrijkste conclusie van de professor zorgde voor nog meer onrust bij de bewoners van de polder. Het blijkt dat de effecten van de moerasplannen op de funderingen van de huizen en bedrijven in de polder niet is onderzocht. De deskundigen die in 2007 op verzoek van de provincie het plan van Royal Haskoning beoordeelden gaven al aan dat er aanvullend onderzoek moest komen naar deze zogenaamde verticale drainage. Dat is niet gebeurd! Terwijl de provincie beweert dat alle aanbevelingen van de deskundigen zijn meegenomen.

Het is verbijsterend dat de provincie een plan probeert door te drukken waarin de effecten voor de honderden huizen in de polder niet zijn meegenomen. De professor sprak van enorme schade, een debacle vergelijkbaar met de Noord-Zuid lijn in Amsterdam.

De presentatie van de professor staat hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten