donderdag 16 september 2010

Overeenstemming bereikt - geen moeras in de polder

Eind mei besloten wij, na bemiddeling door burgemeester Smit van Wijdemeren, om in te stemmen met een wapenstilstand tot 15 september 2010. De tijd tot 15 september zouden we gebruiken om met alle partijen te komen tot een verklaring over de toekomst van de Horstermeerpolder.

Die verklaring is er nu en is na te lezen op de site van de gemeente Wijdemeren.

De kern van dit compromis is dat het peil in het gebied rond het Neragebouw is verlaagd naar het polderpeil plus 15 centimeter; met uitzondering van het proefgebied van ca 27 hectare. In dit gebied mag het hogere peil gehandhaafd blijven. De sloten in dat gebied dienen wel te worden onderhouden conform de Keur van de Horstermeerpolder.

We hebben (nog) niet bereikt dat het moerasplan van de provincie Noord-Holland, het zogenaamde Plan Kienhuis definitief van tafel is. Maar we hebben wel afgesproken dat dit plan met betrekking tot de waterhuishouding in ijskast verdwijnt, totdat een nieuw peilbesluit is genomen en het bestemmingsplan van de Horstermeerpolder is vernieuwd. Dit proces zal enige jaren in beslag nemen.

De Republiek Horstermeerpolder en de bewonersvereniging kunnen het compromis volledig ondersteunen maar realiseren zich dat ze de komende jaren waakzaam moeten blijven om nadelige ontwikkelingen voor de bewoners te blijven signaleren. Verder hebben de bewoners de schade geïnventariseerd die aan de huizen en gebouwen in de Horstermeerpolder is ontstaan door de illegale aanleg van de proefmoerassen. De bewonersvereniging heeft een klachtmelding gedaan bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterschap heeft deze melding inmiddels in behandeling genomen.

Update:klik hier voor een item op RTV Noord Holland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten