dinsdag 16 februari 2010


Artikel 1:
De bewoners van de Horstermeerpolder hebben recht op een droog, veilig en ongestoord genot en gebruik van de polder.

Artikel 2:
De oorspronkelijke Keur van de Horstermeerpolder en de peilbesluiten zijn onverkort en zonder ontheffingen van kracht en dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 3:
Aanleg van Plas-Dras / moeras gebieden in de polder is niet toegestaan.

Artikel 4:
Plannen voor de toekomst van de polder moeten altijd voldoen aan de 4 D’s: Duidelijk, Droog, Duurzaam en Draagvlak.

Artikel 5:
Het beheer van gebieden dient niet door Natuurmonumenten te worden uitgevoerd. De oorspronkelijke flora en fauna van de polder dient hersteld en behouden te worden.

Artikel 6:
Het agrarisch natuurbeheer dient uitgevoerd te worden door de boeren, met respect voor de oorspronkelijke flora en fauna van de polder.

Artikel 7:
Bij beslissingen over de inrichting van de polder zijn uitsluitend hydrologische overwegingen maatgevend. Het kwetsbare karakter van de droogmakerij dient te worden gerespecteerd.

Artikel 8:
Verdroging van de omliggende gebieden dient in de betreffende gebieden te worden opgelost.

Artikel 9
:
De ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 kunnen alleen in overleg met de bewoners worden aangelegd en uitsluitend in de vorm van droge natuur.

Artikel 10:
Voor alles waarin deze grondwet niet voorziet, is de grondwet van ons nabuurland Nederland van toepassing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten