maandag 31 mei 2010

Republiek stemt in met bemiddelingsvoorstel

Morgen loopt het ultimatum af dat wij stelden aan de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Burgemeester Smit van Wijdemeren probeert via een bemiddelingspoging de drie partijen voor 1 juni bij elkaar te brengen om te voorkomen dat de bewoners zelf een start moeten maken met het ontmantelen van de illegale moerassen.

Onderstaand onze officiƫle reactie op de bemiddelingspoging, zoals wij die vanochtend hebben gegeven aan de Burgemeester.

Als ook de andere partijen hiermee instemmen betekent dat voor ons een enorme doorbraak. De moerassen die de afgelopen jaren illegaal zijn aangelegd worden teruggebracht naar de staat die hoort in een polder. En daarmee is de provincie Noord-Holland niet langer aan het voorsorteren op het plan om een groot deel van de polder tot moeras om te vormen.

Los van dit onderhandelingsresultaat gaan wij door met het inventariseren van de schade aan de huizen, gebouwen en beschoeiingen. En gaan we door met de voorbereiding van de schadeclaim.

-------

Nederhorst den Berg, 31 mei 2010

Met waardering voor de inzet van burgemeester Smit laten wij, mede namens het bestuur van de bewonersvereniging Horstermeerpolder, weten dat wij instemmen met het bemiddelingsvoorstel dat de burgemeester op 28 mei jl. heeft gedaan.

Wij zijn verheugd over het voornemen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om nu op te treden tegen de vastgestelde overtredingen in het zuidelijke deel van de Horstermeerpolder. Wij gaan ervan uit dat per direct met de handhaving wordt gestart, conform de brief van het waterschap aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, d.d. 19 april 2010 met kenmerk 2010.010206/NATWM0023. Wij willen graag wekelijks door het waterschap op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de herstelwerkzaamheden.

Wij zijn bereid om de stuw die op 6 mei jl. werd verwijderd terug te plaatsen, onder de voorwaarde dat wordt vastgesteld dat deze stuw een nuttige functie heeft in de waterhuishouding van de Horstermeerpolder. Volgens onze laatste kennis is dit niet het geval. Prof. dr ir Schultz heeft op ons verzoek zijn visie op de functie van deze stuw op papier gezet. De notitie van Professor Schultz voegen wij bij.

Zoals bepaald in het bemiddelingsvoorstel van burgemeester Smit onthouden de bewoners van de Horstermeerpolder zich tot 15 september 2010 van verdere protestacties tegen de moerasplannen van de provincie Noord-Holland. En zal de provincie tot 15 september 2010 alle voorbereidingen staken voor de verdere uitvoering of besluitvorming over deze plannen. De bewonersvereniging Horstermeerpolder zal de gesprekken met de provincie en de andere partijen vanaf 2 juni a.s. oppakken. Waarbij het uitgangspunt nog altijd is dat de bewoners niet tegen het realiseren van natuurgebied in de Horstermeerpolder zijn, vooropgesteld dat dit droge natuur is, die geen schade toebrengt aan de waterhuishouding van de polder.

Verder ondersteunen wij de oproep van de burgemeester om Professor Schultz een toelichting te laten geven op zijn onderzoek naar de waterhuishouding van de Horstermeerpolder aan het waterschap en de provincie.


Republiek Horstermeerpolder
H.W. Stuyver AA
President


----

Hier staat de notitie van Professor Schultz over de verwijderde stuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten